burop från Mario fyller ett verkligt spöke [video]

De Boos har en ny rekryt anländer till spökhus, men kan han passa in och vara en verklig tillgång för laget? Hur väl kommer han att göra när Mario dyker upp? Titta att ta reda på!

Obs: Video innehåller vissa språk som kan anses olämpligt.

Boos Möt en Real Ghost (Dorkly) [via Kevin P @ Doctor_P21]

Phoebe Snetsinger (1931-1999) var den mest fulländade birder i världshistorien-under loppet av sitt liv hon observerats och dokumenterats 8,398 olika fågelarter.