de första luftballong passagerarna?

Svar: Boskaps

Det skulle vara lätt att anta att de första luftballong passagerarna var uppfinnarna av luftballong, men nej. I september 1783, när de franska papperstillverkare och uppfinnare bröder Joseph-Michel och Jacques-Étienne Montgolfier sände sitt första “passagerare kan” luftballong väders, de var inte i det (en tidigare provflygning inträffat i juni).

Varken var någon av de dignitärer och aristokrater som hade samlats för att se lanseringen heller, för den delen, var det även en människa ombord på ballongen. Varför inga människor? Hög höjd flygning av något slag hade inte testats på något sätt och det fanns oro för att det kan skada eller döda passagerarna.

Även kungen av Frankrike erbjuds vissa fångar som mindre än villiga försökspersoner för första bemannade experimentella flygningen minskade bröderna och istället fästa en korg med ett får, anka, och tupp. Ankan ingick snarare praktiskt, eftersom kontrollgruppen under antagandet att högtflygande anka skulle ha inga problem med höjden. Testet var en framgång, varade i åtta minuter, och ballongen flög ungefär två miles med en säker landning. De följande två test (en tjudrad och en inte) genomfördes med frivilliga försökspersoner och under de närmaste åren snabba framsteg i luftballong utformning ledde till luftballong bli en livskraftig (om än långsamt) metod för mänskliga flygning.