förkortningen ssd står för vad?

Svar: Solid-State Drive

En solid-state drive (SSD) är helt enkelt en datalagringsenhet som använder integrerade kretsar för att lagra beständiga data. Denna solid state lagring är en kontrast till de elektromagnetiska media (t.ex. traditionella tallrik baserade hårddiskar och disketter) som dominerade datalagrings marknaden för den senare delen av 20-talet.

Medan solid-state-tekniken har funnits sedan 1950-talet i olika former, var det inte förrän på 1990-talet som det började dyka upp på konsumentmarknaden. Flash-enheter, den allestädes närvarande lilla USB-baserade enheter som används för lagring bärbara data, är ett tidigt exempel på en kompakt solid-state drive allmänt antagits av konsumenterna. Astronomiska prissättning hålls hårddiskar baserade på solid-state-tekniken ur konsumenthåll tills några år sedan. Nu är det möjligt att dra nytta av en solid-state drive-såsom blixtsnabb söktider och tyst drift -utan att ta ett lån för att göra det.