ödmjuka andra har fått sitt namn från vilken källa?

Svar: 16th Century Forskare

Historien om tidredovisning och division sträcker sig långt 4000 år tillbaka i tiden, de gamla egyptierna delas dag och natt i 12 timmar ans 2.000 år senare grekiska forskare i det andra århundradet var att dela upp dagen i 24 delar-men utseendet på andra, både i mätningen och i namn, inte förrän på 16-talet.

Vetenskapsmän som Francis Bacon och Johannes Kepler används i sitt skrivande, det latinska uttrycket “secunda pars minuta” eller: den andra minskade delen. Den första minskade delen av en timme är, naturligtvis, är den minut och en andra 1/60-del av den 1/60. Division. Även nämns i vetenskapliga texter så tidigt som i mitten av 16-talet var det inte förrän i mitten av 17-talet som tid bitar kunde konsekvent och noggrant pricka av sekunder.