sedan införandet av Game Cube är konsol processorer tillverkas nintendo av?

Svar: IBM

Nintendo kan utforma sina konsoler, ett ganska stort antal av deras hit spel, och marknadsföra sina system över hela världen, men de absolut outsourca design och produktion av sina processorer.

Eftersom Nintendo GameCube har processorer av Nintendokonsoler utformats av IBM och bygger till stor del på PowerPC-chip plattform. GameCube presenterade “Gekko” processor som körde på 486 MHz och var en variant av PowerPC 750CXe linje. Wii presenterade “Broadway” processor som körde på 729 MHz och är baserad på PowerPC 750CL chip.

Trots kritik att Wii U inte innehöll mycket av en hårdvaruuppgradering över Wii, CPU (åtminstone) fick ganska bula. Wii U sport en 1,24 GHz tri-core processor, “Espresso”, och även om det delar vissa teknik med Power7 raden av processorer verkar chipet vara högre anpassas till Nintendo än tidigare IBM skapelser.

 CPU Grave Yard.